b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_dsc00698.jpg Apel do strażaków ochotników o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych potrzebujących wsparcia w okresie silnych mrozów
 Mając na uwadze utrzymującą się falę silnych mrozów występujących w Polsce, zwracamy się z prośbą i apelem do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych i działaczy Związku OSP RP za pośrednictwem Komendantów PSP, o uwrażliwienie na los ludzi wymagających pomocy w tym okresie i przekazywanie właściwym służbom informacji o osobach starszych i samotnie zamieszkałych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
Istotne jest dotarcie do takich osób, zapoznanie się z warunkami ich przebywania.

Osobom wymagającym wsparcia, w zależności od zdiagnozowanych dominujących trudności, powinna zostać udzielona pomoc, poprzez zgłoszenie ich sytuacji do Ośrodków Pomocy Społecznej. Instytucje te udzielają pomocy w postaci opału, gorącego posiłku, zabezpieczenia potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do warunków atmosferycznych lub kierują do właściwego schroniska ew. innego ośrodka wsparcia. Zapewniana jest również pomoc w zakresie opieki nad ludźmi chorymi.

Prosimy również o podjęcie działań - wspólnie przez organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc w zakresie: schronienia w noclegowniach, schroniskach, ośrodkach wsparcia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wykazami placówek świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych dysponują Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a także placówki Policji i właściwe terenowo Komendy Powiatowe/Miejskie PSP. Znając dotychczasowe zaangażowanie Druhen i Druhów wierzymy, że podjęte przez Was działania pomogą przetrwać ten trudny okres wielu osobom.

Prezes Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Gorzycach
Grzegorz Student