b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_n_auto_osp.jpg14 sierpnia 2014r. Zarząd jednostki OSP w Czyżowicach odebrał z firmy "Wawrzaszek" z Bielska - Białej ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy SCANIA P400 CB z napędem 4x4.

Całkowity koszt zakupu ww. samochodu wyniósł 799 200,00 zł (bez wyposażenia) z czego:
•     441 792,00 – Gmina Gorzyce,
• 150 000,00 – Budżet Państwa na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
•   150 000,00 – Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP województwa śląskiego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych,
•    pozostała kwota ze środków własnych OSP oraz sponsorów.
Tego samego dnia pojazd został zarejestrowany i ubezpieczony. Środki finansowe na ten cel przekazał sponsor z Czyżowic.
W następnym dniu został przełożony i zamocowany cały sprzęt ze starego samochodu. Po przeprowadzonych szkoleniach i instruktażach obsługi sprzętu (w firmie w Bielsku – 5 godzin oraz w jednostce) nowy pojazd zgłoszono na podział bojowy do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., który od tej chwili może brać już udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Oficjalne przekazanie i poświęcenie otrzymanego samochodu nastąpi w późniejszym czasie.
 

Grzegorz Student
Prezes OSP Czyżowice