b_400_400_16777215_0_0_images_stories_wdk_relacje_przeglad_spiewaczy_2010_Przegl-d_KGW_2010_014_th.jpgWiejski Dom Kultury Czyżowicach w dniu 13 listopada 2010 r. zaprosił grupy śpiewacze na coroczny Przegląd Zespołów Śpiewaczych, na którym każdy zespół zaprezentował utwory folklorystyczne, a także piękne stroje śląskie. Gościem tegorocznego przeglądu był Marek Szołtysek, który opowiadał o tradycjach śląskich prezentowanych w swoich książkach, a szczególnie o graczkach i zabawach śląskich, które stanowią tytuł jednej z książek.

 

 

W najnowszej książce Marka Szołtyska pt. Rok śląski znalazła się obszerna relacja poświęcona tradycji kiszenia kapusty na Śląsku w wykonaniu zespołu Czyżowianki.
Występowały następujące zespoły:
Zespół „Gorzyczanki” z Gorzyc
Zespół „Olzanki” z Olzy           
Zespół  „Mszanianka” z Mszanej
Zespół „Kalina” z Łazisk
Zespół „Syryniczki”  z Syryni
Zespół „Czyżowianki” z Czyżowic         
Zespół  „Melodia” z Pstrążnej
Zespół „Podbuczanki” z Podbucza
Zespół „Rogowianki” z Rogowa,        
Zespół „Bełszniczanki” z Bełsznicy     
Zespół „Pszowiki” z Pszowa
Zespół „Turzanki” z Turzy Śl.

 

b_400_400_16777215_0_0_images_stories_wdk_relacje_przeglad_spiewaczy_2010_Przegl-d_KGW_2010_016_th.jpgb_400_400_16777215_0_0_images_stories_wdk_relacje_przeglad_spiewaczy_2010_Przegl-d_KGW_2010_019_th.jpgb_400_400_16777215_0_0_images_stories_wdk_relacje_przeglad_spiewaczy_2010_Przegl-d_KGW_2010_022_th.jpgb_400_400_16777215_0_0_images_stories_wdk_relacje_przeglad_spiewaczy_2010_Przegl-d_KGW_2010_048_th.jpgb_400_400_16777215_0_0_images_stories_wdk_relacje_przeglad_spiewaczy_2010_Przegl-d_KGW_2010_050_th.jpg