warsztaty

Spotkania z reprezentantami społeczności lokalnej to integralna część projektu, jaki właśnie realizujemy w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. 6 kwietnia br. wraz z p. Magdaleną Świergolik zaprosiliśmy mieszkańców Czyżowic w wieku 50+ do dyskusji na temat życia społeczno-kulturalnego naszej małej ojczyzny. Przedsięwzięcie zakłada zbadanie potrzeb oraz zasobów kulturotwórczych naszej miejscowości. Chcemy budować nowe relacje i wspólnie tworzyć "kulturę więzi".

Każde spotkanie projektowe przybliża nas do nawiązania współpracy z grupami, liderami społecznymi, z którymi dotąd nie mieliśmy okazji współpracować. Jednocześnie nakreślane są te przestrzenie i płaszczyzny, na których to nowe porozumienie z lokalną społecznością możemy budować. Dziękujemy, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Każda wypowiedź jest dla nas cenna!

Krótka relacja fotograficzna z dzisiejszego spotkania poniżej.

{gallery}2016/relacje/50_plus_2/{/gallery}

 

"Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016"