Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach przy ul. Strażackiej 8, w dniu 14.05.2013 r. wywieszono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Gorzyce, przeznaczonych do oddania w najem w 2013 roku.