I. CEL

• popularyzacja biegania jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej

• propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

• propagowanie nowego sposobu czynnego wypoczynku - Nordic Walking

• promocja Czyżowic

 

 

II. ORGANIZATOR

SAL Perspektywa Czyżowice

Sędzia zawodów  Aleksander Kucza

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE

09.06.2013 r.  WDK Czyżowice ul Strażacka

Biuro zawodów czynne będzie w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach dnia 09.06.2013 r. w godz. 16:00 – 16:30, gdzie odbędzie się weryfikacja zgłoszonych zawodników.

 

godz. 16.30 Start Biegu Młodzieżowego,

godz. 17.00 Start Nordic Walking

godz. 17.30 Start Biegu Głównego

godz. 18.00 Dekoracja zwycięzców - WDK Czyżowice

 

IV. TRASA

Trasa biegu przebiegać będzie ulicą Strażacka, start i meta obok WDK Czyżowice

 

 

V. KATEGORIE

 

BIEG MŁODZIEŻOWY –K/M

rocznik 2003 i młodsze - dystans 200m

rocznik 2000 – 2002  - dystans 850 m

rocznik 1999 – 1997 – dystans 850 m

 

 

NORDIC WALKING –K/M

Kategoria OPEN – Kobiet i Mężczyzn - dystans 850 m (bez kategorii wiekowych)

 

 

BIEG GŁÓWNY –K/M

Kategoria OPEN – Kobiet i Mężczyzn - dystans 1700 m (rocznik 1996 i starsze)

 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

 • impreza ma charakter otwarty
 • w biegu głównym prawo startu mają biegacze z rocznika 1996 i starsi, zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach sportowych
 • uczestnicy biegu młodzieżowego startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
 • uczestnicy biegu głównego i Nordic Walking startują na własną odpowiedzialność
 • odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

 

 

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czyżowicach do dnia 07.06.2013r. oraz w dniu zawodów (09.06.2013 r.) w WDK Czyżowice  w godz. 16.00 - 16.30

 

 

VIII. NAGRODY

we wszystkich kategoriach dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I – III

 

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

 • bieg może być odwołany ze względu na złe warunki atmosferyczne
 • bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym
 • w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
 • zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w centrum zawodów, organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni
 • interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji startującej
 • koszty organizacyjne pokrywa organizator
 • nie pobiera się opłaty startowej
 • limit czasowy  -brak
 • wyniki biegów będą dostępne na stronie internetowej www.czyzowice.net