Zajęcia stałe:
-    poniedziałki od godz. 17.00 – próby grupy śpiewaczej „Czyżowianki”
-    wtorki od godz. 15.00 – 17.00 – próby formacji breakdance
-    wtorki od godz. 17.00 do 19.30 – kurs języka niemieckiego
-    wtorki od godz. 18.15 – 19.15 – aerobic
-    wtorki od godz. 19.00 – próby chóru „Moniuszko”
-    środy od godz. 17.00 – 19.00 – marsz nordic walking
-    czwartki od godz. 18.15 – 19.15 - aerobic
-    czwartek od godz. 19.00 – próby chóru ,,Moniuszko”
-    piątek (co 2 tygodnie) od godz. 17.00 - zajęcia w ramach pracowni plastycznej „Mozaika”
-    soboty od godz. 9.00 – 12.00 – zajęcia Klubu Alternatywnego Szkraba
-    soboty godz. 10.00 – próby orkiestry rozrywkowej
-    soboty od godz. 11 – 13 - zbiórki 17 Gromady Zuchowej „Czyżyki”
-    soboty godz. 11 – zbiórki 16 Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury 
Spotkania w ramach Klubu Gier Planszowych zostaną wznowione z dniem 1 marca br.