Jan Szczepańczyk to wielki animator kultury w środowisku czyżowickim. Od 1962 r. z małymi przerwami, aż do ostatnich swoich dni związany był z chórem "Moniuszko". 

To człowiek wszechstronnie wykształcony; studiował filozofię chrześcijańską, ukończył studia nauczycielskie z zakresu nauczania początkowego, studiował na wydziale filologiczno - historycznym oraz pedagogikę i psychologię na Uniwersytecie śląskim.


Jego dorobek naukowy i artystyczny jest bardzo obszerny, jako twórca skomponował przeszło 200 pieśni dziecięcych i młodzieżowych, opracował wiele utworów wokalnych na chór mieszany, aranżował i instrumentował utwory muzyczne na orkiestry, kapele ludowe. Kwatera Głowna ZHP w Warszawie wydała 16 śpiewników jego autorstwa.


Za swą działalność społeczno - muzyczną otrzymał wiele wyróżnień, nagród, dyplomów i odznaczeń.