zielona_gmina.jpgUrząd Gminy Gorzyce informuje, iż znowelizowane przepisy nakładają na Wójta Gminy obowiązek przeprowadzenia kontroli posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Więcej na stronie : https://www.gorzyce.pl/aktualnosci/index/Umowy-na-wywoz-nieczystosci-cieklych/idn:600